Monday, September 27, 2010

Gramatika Njemačka

Treće lice množine sie upotrebljava se još i prilikom oslovljavanja u kome se izražava poštovanje. Tada se uvijek piše velikim slovom: Sie (Sie, Ihrer, Ihnen, Sie)

2. POVRATNE ZAMJENICE

Povratne zamjenice javljaju se samo u dativu i akuzativu jednine i

množine. U trećem licu jednine i množine povratna zamjenica glasi sich.

Primjeri:

Povratna zamjenica u dativu -

Ich putze mir die Zahne. Du putzt dir die Zahne. Er putzt sich die

Zahne. Wir putzen uns die Zahne. Ihr putzt euch die Zahne. Sie putzen

sich die Zahne.

Povratna zamjenica u akuzativu -

Ich erhole mich. Du erholst dich. Er erholt sich. Wir erholen uns. Ihr

erholt euch. Sie erholen sich.

3. POSVOJNE ZAMJENICE

Posvojne zamjenice označavaju posjedovanje ili pripadanje. Dekliniraju

se kao neodređeni član imenica.

Svakoj osobnoj zamjenici odgovara jedna posvojna zamjenica:

ich - mein

du – dein

er – sein

sie-ihr

es – sein

wir – unser

ihr – euer

sie - ihr

Jednina
M N
N mein meine mein
G meines meiner meines
D meinem meiner meinem
A meinen meine mein

Množina
M,F,N
meine
meiner
meinen
meine
4. POKAZNE ZAMJENICE

Ukazuju na nešto što je određeno ili poznato.

To su: der, die, das (taj, ta, to), dieser, diese, dieses (ovaj, ova, ovo), jener,

jene, jenes (onaj, ona, ono) i si.

Jednina
M F N
N der die das
G dessen deren dessen
D dem der dem
A den die das
N dieser diese dieses
G dieses dieser dieses
D diesem dieser diesem
A diesen diese dieses

Množina
M.F.N
die
deren
denen
die
diese
dieser
diesen
diese

5. ODNOSNE ZAMJENICE

Odnosne zamjenice stoje u zavisnoj rečenici umjesto imenice. To su: der, die, das (koji, koja, koje), vvelcher, welche, vvelches (koji, koja, koje) Odnosne zamjenice der, die, das mijenjaju se kao pokazne zamjenice der, die, das.

6. UPITNE ZAMJENICE

To su: wer? was? (tko? što?), welcher? welche? vvelches? (koji? koja?

koje?)

Wer i was se koriste samo u jednini a vvelcher i u jednini i u množini.

Samo jednina!
N wer was
G vvessen vvessen
D wem
A wen was
Posted by stranijezici in 07:18:30
Comments

One Response to “Gramatika Njemačka”

  1. ASMETA says:

    stranica je super.